CarSoundCrazy

BMW Digital TV DVD GPS Video interface

BMW Video interface ช่วยให้เราสามารถเพิ่ม function ต่างๆเขาไปในระบบ multimedia เดิมของรถโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบเครื่องเสียงหรือจอเดิมของรถ ทำให้ดูเหมือนเป็น option ที่ออกมาจากโรงงาน โดยไม่มีการดัดแปลง เมื่อใสกล่อง Video interface เข้าไปแล้วเราจะสามารถเพิ่ม function DVD GPS Digital TV กล้องมองหลัง กล้อง 360 องศา เข้าไปในระบบเดิมของรถได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถรุ่นใหม่ๆ เราไม่สามารถเอาระบบเครื่องเสียงเดิมและจอออกได้เลย ในรถบางรุ่น ยกตัวอย่างเช่น BMW F10 Series 5 จะมีระบบ PAS หรือ Park Guidelines อยู่แล้วแต่อาจยังใช้งานไม่ได้ แต่เมื่อใส่กล่อง Video interface เข้าไป จะสามารถใช้งาน function นี้ได้ นอกจากนั้นกล่องตัวนี้ยังสามารถแสดงภาพแบบ Picture in Picture (PIP) ได้ โดยแสดงภาพกล้องหลังไปพร้อมๆกับแสดงภาพ Sensor ได้
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ