CarSoundCrazy

Benz Digital TV DVD GPS interface

Benz Video interface

กล่อง Video interface ช่วยให้เราสามารถเพิ่ม function ต่างๆเขาไปในระบบ multimedia เดิมของรถโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบเครื่องเสียงหรือจอเดิมของรถ ทำให้ดูเหมือนเป็น option ที่ออกมาจากโรงงาน โดยไม่มีการดัดแปลง เมื่อใสกล่อง Video interface เข้าไปแล้วเราจะสามารถเพิ่ม function DVD GPS Digital TV กล้องมองหลัง กล้อง 360 องศา เข้าไปในระบบเดิมของรถได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถรุ่นใหม่ๆ เราไม่สามารถเอาระบบเครื่องเสียงเดิมและจอออกได้เลย ในรถบางรุ่น ยกตัวอย่างเช่น Benz GLC จะมีระบบ PAS หรือ ระบบช่วยจอดอยู่แล้วแต่อาจยังใช้งานไม่ได้ พอใส่กล่อง Video interface เข้าไป จะสามารถใช้งาน function นี้ได้
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ